چهارشنبه 26 مرداد 1401  /  2022 17 Aug   
ساعت :  8:22 GMT  /  تهران -  12:52
ورود اعضا
نام کاربری :
کلمه عبور :
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور
پیوندها
سالنما
26 مرداد 1401
   
  2022 Aug 17
    
   18 محرم 1444
     
    لینک به ما

    این سایت را صفحه خانگی خود کنید      این سایت را به لیست علاقه مندی های خود بیافزایید
    چگونه می توانیم دوره های کوتاه مدت و تخصصی را در واحدهای سما اجرا نماییم؟

    1-انجام نیازسنجی از مخاطبان جهت شناسایی دوره های جذاب و پرمتقاضی
    2- انجام تبلیغات و فراخوان عمومی به منظور جذب حداکثری متقاضیان
    3-برآورد هزینه ها و درآمدهای دوره و حصول اطمینان از سودده بودن دوره از طرق مقتضی
    4- تکمیل فرم درخواست برگزاری دوره(فرم مذکور به پیوست بخشنامه شماره 25/100 مورخ 95/3/8 سازمان سما می باشد) و ارسال به کارگروه تخصصی دوره های کوتاه مدت واحد دانشگاهی مادر(آموزشکده ها و مدارس تهران از طریق مرکز آموزشی و فرهنگی تهران درخواست خود را به معاونت آموزشی و پزوهشی سازمان سما ارسال می نمایند)
    5- اخذ مجوز اجرای دوره از کارگروه تخصصی دوره های کوتاه مدت واحد دانشگاهی مادر( برای آموزشکده ها و مدارس تهران، اخذ مجوز از معاونت آموزشی و پژوهشی)
    6- برگزاری دوره آموزشی به صورت حضوری یا مجازی
    7- ارزیابی و بازخورد از دوره برگزار شده (مطابق فرم شماره 3 ضمیمه بخشنامه شماره 25/100 مورخ 95/3/8 سازمان سما)
    8- صدور گواهینامه دوره بر اساس مفاد بخشنامه شماره 25/215 مورخ 95/6/21 سازمان سما و ارسال آن برای شرکت کنندگان
     9- پرداخت حق الزحمه مدرس و عوامل اجرایی و تسویه حساب مالی
    10-ارسال گزارش سه ماهه اجرای دوره های کوتاه مدت و تخصصی در قالب فرم ضمیمه  بخشنامه شماره 25/100 مورخ 95/3/8 سازمان سما و ارسال به معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان سما
    نحوه صدور گواهینامه دوره های کوتاه مدت و تخصصی چگونه می باشد؟

    گواهینامه دوره های کوتاه مدت و تخصصی بر اساس مفاد بخشنامه 25/215 مورخ 95/6/21 می بایست صادر گردد.

    جهت ارائه درخواست تأسیس رشته های جدید ، چه نکاتی را باید رعایت نمود؟


    1- درخواست تاسیس رشته های جدید فقط می بایست از طریق سامانه هوشمند توسعه آموزش عالی دفتر گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به نشانی : http://ohed.msrt.ir انجام پذیرد.
    2-  کلیه بخش های فرم های مربوطه شامل : فرم اطلاعات اصلی دانشگاه و فرم اطلاعات اصلی درخواست ، با دقت و به صورت کامل تکمیل گردد.
    3- در قسمت نامه رییس یا معاون آموزشی دانشگاه برای درخواست رشته ، تصویر نامه معاون سما واحد خطاب به معاون آموزشی و پژوهشی سازمان سما ارسال گردد.
    4- در بخش مصوبه شورای آموزشی دانشگاه، تصویر مصوبه شورای نظارت و هماهنگی سما استان مربوطه ارسال گردد.
    5- فرمت طرح توجیهی ایجاد رشته به درستی و مطابق فرمت مربوطه تکمیل و ارسال گردد.
    6- معرفی حداقل 3  نفر هیئت علمی متخصص در رشته درخواستی با مرتبه علمی حداقل مربی جهت اخذ مجوز تاسیس رشته جدید الزامی می باشد.
    7-  اعضای هیئت علمی پیشنهادی می بایست فقط از بین اعضاء هیئت علمی سازمان سما(آموزشکده مربوطه) و دانشگاه آزاد اسلامی(واحد مربوطه) انتخاب شوند.
    8- احکام کارگزینی اعضاء هیئت علمی پیشنهادی می بایست مربوط به سال جاری باشد.
    9-  ثبت کدملی صحیح و ارسال تصویر کارت ملی اعضاء هیئت علمی پیشنهادی ، جهت تاسیس رشته الزامی می باشد.
    10- احکام کارگزینی اعضای هیئت علمی پیشنهادی، حتماً می بایست ممهور به مهر هیئت ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی باشد.